00 Loading ...

<DigiWeb/> <DigiWeb/>

Design Logo
Design Logo

Logo Design

Σχεδιασμός Λογοτύπου

Η έννοια της εταιρικής ταυτότητας επινοήθηκε αρχικά τη δεκαετία του '70 από συμβούλους διαφήμισης στις ΗΠΑ. Στον πυρήνα της είναι η ιδέα ότι μια ξεκάθαρη ταυτότητα βοηθά στο να γίνει μια εταιρεία μοναδική, κάτι που βοηθά επίσης στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μιας εταιρείας.

Η εταιρική ταυτότητα διαμορφώνει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική εικόνα της εταιρείας. Αυτή η ανάπτυξη εταιρικού στυλ και προσωπικότητας θα πρέπει να σχεδιάζεται στρατηγικά ώστε να ταιριάζει και να ενημερώνεται από τη δήλωση αποστολής της εταιρείας.

Επομένως, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να συντονίζονται και να συμβιβάζονται με αυτό το εταιρικό ιδανικό. Αυτό περιλαμβάνει την οπτική ταυτότητα, την οργανωτική συμπεριφορά και τις εταιρικές επικοινωνίες. Ωστόσο, η συνεπής τήρηση μιας εταιρικής ταυτότητας μπορεί συχνά να είναι μια σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες. Η Coca-Cola είναι ένα παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής εταιρικής ταυτότητας.

Τι σας προσφέρουν τα λογότυπα

Στόχοι Εταιρικής Ταυτότητας

Πολλές εταιρείες αναπτύσσουν τη δική τους εταιρική ταυτότητα για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και επίσης να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους.

Η ξεκάθαρη ταυτότητα συμβάλλει στην αύξηση του αντίκτυπου και της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας στην αγορά. Επιπλέον, η εταιρική ταυτότητα δρα παράλληλα με μια ενοποιημένη ταυτότητα επωνυμίας για την ενίσχυση της δέσμευσης προς την εταιρεία.

Η εταιρική ταυτότητα είναι βασικό συστατικό της εικόνας της εταιρείας. Μέσα στην εταιρεία, διασφαλίζει ότι το προσωπικό συμπεριφέρεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο αξιών που αντικατοπτρίζουν και αποτελούν παράδειγμα της δήλωσης αποστολής της εταιρείας. Και υπό μια ευρύτερη έννοια, η εταιρική ταυτότητα είναι επίσης ακρογωνιαίος λίθος μιας θετικής εταιρικής κουλτούρας.

Εργαλεία διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας

Η διαχείριση μιας εταιρικής ταυτότητας απαιτεί τρία εργαλεία που πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και το καθένα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συνολική εντύπωση της εταιρείας. Πρόκειται για τον εταιρικό σχεδιασμό (οπτική εμφάνιση), την εταιρική συμπεριφορά και την εταιρική επικοινωνία. Για να υποστηρίξουμε την εταιρική ταυτότητα μιας εταιρείας, είναι σημαντικό αυτοί οι διαφορετικοί τομείς να μην έρχονται σε σύγκρουση ούτε να στέλνουν αντιφατικά μηνύματα.

1. Εταιρικός Σχεδιασμός

Η εταιρική ταυτότητα συχνά ταυτίζεται με τον εταιρικό σχεδιασμό. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτή είναι μόνο μια πτυχή μιας εταιρικής ταυτότητας – δηλαδή η οπτική εικόνα της εταιρείας. Έτσι, ο εταιρικός σχεδιασμός είναι το πιο άμεσα προφανές μέρος της εταιρικής ταυτότητας. Στοιχεία εταιρικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν το λογότυπο της εταιρείας, την οπτική εταιρική παρουσία της σε εμπορικές εκθέσεις, τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας της εταιρείας και τα εξέχοντα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των συσκευασιών της εταιρείας.

2. Εταιρική Συμπεριφορά

Η σημασία της εταιρικής συμπεριφοράς όσον αφορά τον αντίκτυπό της στην εταιρική ταυτότητα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συμπεριφορά μιας εταιρείας προς όλους εκείνους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ενδιαφερόμενοι. Εκτός από την εξωτερική συμπεριφορά που επηρεάζει τους πελάτες, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό, η εταιρική συμπεριφορά μπορεί επίσης να διαμορφωθεί από εσωτερικά θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων και τη συμπεριφορά και το στυλ ηγεσίας της ομάδας διαχείρισης. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας με τη σειρά τους μπορούν επίσης να έχουν σημαντική επιρροή στην εταιρική συμπεριφορά, με βάση τις αξίες που επιλέγουν να υιοθετήσουν.

3. Εταιρική Επικοινωνία

Μια συνεπής γλώσσα και στυλ επικοινωνίας είναι επίσης σημαντικά συστατικά μιας εταιρικής ταυτότητας. Η εταιρική επικοινωνία αφορά κοινές εμπορικές δραστηριότητες όπως δελτία τύπου και διαφημιστικά σλόγκαν καθώς και όλες τις διάφορες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εσωτερικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών με και μεταξύ των εργαζομένων.

Συμπέρασμα:

Η εταιρική ταυτότητα δίνει σε μια εταιρεία ένα σαφές επιχειρηματικό προφίλ και καθορίζει τα πρότυπα εξυπηρέτησης και τις πρακτικές εργασίας της. Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει όλα τα είδη εταιρικών δραστηριοτήτων – από το στυλ και τη γλώσσα που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες με τους πελάτες μέχρι το στυλ ηγεσίας και τη συμπεριφορά της ομάδας διαχείρισης. Η εταιρική ταυτότητα μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε εταιρικό σχεδιασμό, εταιρική συμπεριφορά και εταιρική επικοινωνία. Η συνεπής ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας δεν περιορίζεται μόνο στην εκπροσώπηση της εταιρείας στο ευρύτερο κοινό, αλλά περιλαμβάνει και εσωτερικές σχέσεις εντός του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Ο στόχος μιας εταιρικής ταυτότητας είναι να κάνει μια εταιρεία ξεχωριστή και πιο ικανή να διαφοροποιείται σαφώς από τους ανταγωνιστές. Η έννοια της εταιρικής ταυτότητας πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και να εφαρμόζεται στρατηγικά.

Ο σχεδιασμός του λογότυπου σας

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου σας προσδιορίζει την επιχείρησή σας στην απλούστερη μορφή της χρησιμοποιώντας ένα σημάδι λογότυπου, τυπογραφική λύση ή συνδυασμό και των δύο.

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου σας είναι η απλούστερη οπτική αναπαράσταση της επιχείρησής σας.

Από της Nike μέχρι το McDonald's, τα καλύτερα λογότυπα είναι όσο το δυνατόν πιο απλά.

Όπως αναφέρει, ο Antoine de Saint-Exupery:

ΕΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΟΧΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ.

Όταν εξετάζετε το δικό σας σχέδιο λογότυπου, να το έχετε υπόψη σας.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ;

Ο σχεδιασμός του λογότυπου σας έχει πολλές εργασίες. Ας ρίξουμε μια ματιά σε καθένα από αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σχεδιασμός του λογότυπού σας δημιουργεί εμπιστοσύνη και αναγνώριση επωνυμίας.

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης με το κοινό και τους πελάτες σας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησής σας. Όταν βάζετε το λογότυπό σας σε κάτι, του δίνετε επίσημα τη «σφραγίδα της έγκρισης».

Με το να σχεδιάζετε το λογότυπό σας σε κάτι, εγγυάστε ότι ανταποκρίνεται στην υπόσχεση που έχει δώσει η επωνυμία σας και ότι οι πελάτες σας μπορούν να το εμπιστευτούν.

Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα λογότυπα. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κάνει ο σχεδιασμός του λογότυπού σας για εσάς. Χτίστε αναγνώριση και εμπιστοσύνη.

Σκεφτείτε το λογότυπο της Nike. Εμφανίζεται παντού, και ξέρετε τι είναι κάθε φορά.

Το λογότυπό σας πρέπει να κάνει το ίδιο για τους πελάτες σας.

Ο σχεδιασμός του λογότυπού σας, σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό.

Εκτός από το να ονομάσετε την εταιρεία σας διαφορετικά, ο σχεδιασμός του λογοτύπου σας σας βοηθά να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό σας.

Σκεφτείτε McDonalds εναντίον Burger King. Δύο ευρέως γνωστές και αναγνωρισμένες αλυσίδες burger.

Ενώ τα Burger King έχουν τα καλύτερα χάμπουργκερ (αυτό είναι σωστό, με ακούσατε!), τα McDonald's έχουν αναμφισβήτητα το πιο επιτυχημένο λογότυπο.

Βάζω στοίχημα ότι μπορείτε να σκεφτείτε το λογότυπο των McDonald's στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το λογότυπο του Burger King θα μπορούσε να είναι λίγο ασαφές.

Ο σχεδιασμός του λογότυπου σας αντιπροσωπεύει οπτικά το εμπορικό σήμα σας στην πιο βασική του μορφή Το λογότυπο McDonald's κερδίζει, γιατί αντιπροσωπεύει οπτικά τη μάρκα με την πιο βασική δυνατή μορφή.

Οι Χρυσές Αψίδες σχηματίζουν ένα Μ, το πρώτο γράμμα στα McDonald's. Ωστόσο, το γεγονός ότι «οι καμάρες» είναι χρυσαφένιες, θυμίζει τηγανητές πατάτες. Μετά η μυρωδιά, μετά η επιθυμία. Ολόκληρο το λογότυπο δημιουργεί σκέψεις για τη μάρκα.

Έχουν χρησιμοποιήσει το λογότυπό τους για να αντιπροσωπεύουν απλώς την επωνυμία τους και εξαιτίας αυτού, έχουν ένα από τα πιο επιτυχημένα λογότυπα όλων των εποχών.

Για την ιστορία, δεν είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής των McDonald's, αλλά δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε τη δύναμη της επωνυμίας, της ταυτότητας της επωνυμίας και του σχεδιασμού του λογοτύπου τους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ;

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου σας πρέπει να είναι πέντε βασικά πράγματα.

1. Αξέχαστο

Το σχέδιο του λογοτύπου σας πρέπει να είναι αξέχαστο. Εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να το θυμηθούν, ποιο είναι το νόημα σε αυτό;

Με το να είσαι αξέχαστος, χτίζεις την αναγνώριση. Και για να μείνετε αξέχαστο, το λογότυπό σας πρέπει να είναι…

2. Απλό

Όσο πιο απλό τόσο το καλύτερο.

Μειώστε το λογότυπό σας μέχρι να μείνει μόνο η καρδιά του σχεδίου και, στη συνέχεια, αναρωτηθείτε "εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την επιχείρησή μας;"

Αν ναι, τότε είστε νικητής.

3. Ευέλικτο

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου σας θα χρησιμοποιηθεί σε μια τεράστια γκάμα πλατφορμών. Από τον ιστότοπό σας μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δελτία τύπου και τα τεράστια σχέδια διαφημιστικών πινακίδων .

Πρέπει λοιπόν να είναι ευέλικτο. Ο σχεδιασμός του λογότυπου σας θα πρέπει να λειτουργεί σε διαστάσεις 2mm x 2mm καθώς και 100m x 100m.

Σε αυτήν τη σημείωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε το σχέδιο του λογότυπού σας τόσο ως ράστερ όσο και ως διανυσματική μορφή.

Το Raster είναι μια μορφή αρχείου όπως JPEG ή PNG. Το Vector είναι ένα αρχείο EPS ή Illustrator. Ο σχεδιαστής σας πρέπει να σας παρέχει και τα δύο.

4. Κατάλληλο

Χρειάζεστε το λογότυπό σας να είναι κατάλληλο.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα; Ενδεχομένως όχι έντονο πορτοκαλί. Αν και ίσως η επωνυμία σας έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι ριζοσπαστική και διαφορετική, έτσι το πορτοκαλί θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή!

Η καταλληλότητα είναι το κλειδί. Δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε τους πιθανούς πελάτες σας.

5. Διαχρονικό

Η διαχρονικότητα σε ένα σχέδιο λογότυπου είναι ζωτικής σημασίας. Και πιστεύω ότι έρχεται μια μεγαλύτερη ανάρτηση εδώ, αλλά οι «τάσεις» του σχεδιασμού λογότυπου είναι σκουπίδια. Μείνετε μακριά τους.

Το λογότυπο της Coca Cola μετά βίας έχει αλλάξει. Γιατί δεν ξεπερνά ποτέ. Δεν ακολουθεί τις τάσεις. Είναι συνεπές και επομένως παραμένει σχετικό.

Ακολουθώντας τις ηλίθιες τάσεις σχεδιασμού λογότυπων στο διαδίκτυο είναι ένας σίγουρος τρόπος για να εγγυηθείτε ότι θα πρέπει να επανασχεδιάσετε το λογότυπό σας το επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, χάνετε την αξία της επωνυμίας ή την αφοσίωση στην επωνυμία που έχετε δημιουργήσει με τους πελάτες σας.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ;

Τώρα που ξέρουμε τι πρέπει να κάνει ο σχεδιασμός του λογότυπου σας, ας δούμε τα τέσσερα βασικά στοιχεία που δημιουργούν ένα λογότυπο.

1. Τυπογραφία

Η τυπογραφία είναι το κείμενο στο σχέδιο του λογότυπου σας. Αυτό θα είναι συνήθως το όνομα της επιχείρησής σας, αλλά μπορεί επίσης να επιλέξετε ένα σλόγκαν ή ένα σύνθημα.

2. Σήμα λογότυπου

Το σήμα του λογότυπου είναι "το κομμάτι της εικόνας". Αυτό είναι που μιλούν πολλοί άνθρωποι όταν απλώς αναφέρονται στο σχεδιασμό λογότυπου.

Ένα σήμα με λογότυπο συχνά συνοδεύει την τυπογραφία. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν ένα αφηρημένο λογότυπο, άλλοι προτιμούν ένα λογότυπο με βάση το κείμενο ή κυριολεκτική αναπαράσταση του τι είναι η επιχείρησή τους.

Στην DigiWeb, προτιμάμε να δημιουργούμε σήματα λογότυπων και σχέδια που έχουν μια ιδέα πίσω από αυτά. Συνδυάζουμε λοιπόν στοιχεία, ή τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε κάτι άλλο.

Συνδυάζοντας ιδέες και γραφικά, μπορείτε να καταλήξετε σε μια μοναδική ιδέα που πραγματικά βοηθά στη διαφοροποίηση της επωνυμίας σας.

3. Χρώμα

Πέρα από την τυπογραφία και το σημάδι, είναι το χρώμα. Διαφορετικά χρώματα επικοινωνούν διαφορετικά πράγματα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα:

Το μπλε χρώμα χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει την εμπιστοσύνη και την αίσθηση της «εγκατάστασης». Το μπλε χρησιμοποιείται συχνά στον χρηματοπιστωτικό τομέα για αυτόν τον λόγο.

Άλλο παράδειγμα:

Το πράσινο χρησιμοποιείται συχνά για φυσικά και βιολογικά προϊόντα. Επικοινωνεί την ανάπτυξη, τη φύση, την ανάπτυξη σε εξωτερικούς χώρους και φρέσκο. Αυτό θα έκανε το πράσινο μια εξαιρετική επιλογή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της βιωσιμότητας .

Το χρώμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού του λογότυπου σας. Ένα από τα αγαπημένα μας πράγματα να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το λογότυπό σας λειτουργεί τόσο έγχρωμο όσο και ασπρόμαυρο.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ξεπεράσετε τις τάσεις του σχεδιασμού λογότυπων και θα έχετε κάτι να μεταφέρετε την επωνυμία σας στο μέλλον!

4. Πλαίσιο

Ο σχεδιασμός του λογότυπού σας χρειάζεται πλαίσιο. Σκεφτείτε πότε και πού θα εφαρμοστεί το λογότυπό σας και δοκιμάστε το σε αυτά τα σενάρια.

Συχνά βλέπουμε σχέδια λογότυπων σε ιστότοπους, προσόψεις καταστημάτων, έντυπο υλικό, διαφημιστικές καμπάνιες και πολλά άλλα.

Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός του λογοτύπου σας να είναι ευέλικτο και να λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μέθοδο επικοινωνίας σας.

Ρωτήστε μας.

Θέλετε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε κάποια απορία;

Contact

Έχετε κάποια απορία;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό

  Επικοινωνία

  +302103006079

   
  Ακολουθήστε μας
  0%
  Drag View Close play